Inovačná sieť

Cieľom Inovačnej siete je podporiť spoluprácu medzi partnermi z oblasti výskumu, vývoja a inovácií, vzdelávania, podnikateľskej sféry, verejnej správy, neziskového sektora a verejnosti pri vytváraní vhodného prostredia pre efektívne fungovanie lokálnej ekonomiky, zabezpečujúc odbyt lokálnych produktov a služieb produkovaných malými a strednými podnikmi v rámci Košického kraja.

Inovačná sieť zameriava svoje aktivity prioritne na oblasť prierezovej (medzi-odvetvovej) podpory zvyšovania konkurencieschopnosti lokálnej poľnohospodárskej produkcie a zefektívňovania procesov súvisiacich s jej propagáciou a odbytom predovšetkým v rámci regionálnych potravinových sústav. Inovačná sieť bude reagovať na výzvy v danej oblasti vo forme prípravy a implementácie akčných plánov a spoločných inovačných a rozvojových projektov pre rozvoj Košického kraja. 

Podpora lokálnych producentov

urban_inno_tuke_agriculture_16_9

Inovácie v praxi

pxb-digitalne-inovacie

Memorandum o porozumení

Inovačná sieť na podporu lokálnej ekonomiky v Košickom kraji bola založená slávnostným podpisom Memoranda o porozumení medzi Ekonomickou fakultou TU v Košiciach a Košickým samosprávnym krajom dňa 4. júla 2018 v Košiciach.

Na stiahnutie: Memorandum o porozumení - hlavný dokument (formát .pdf)

memorandum_inovacna-siet_ksk_ekf-tuke_web16_9

Partneri

Zakladajúci členovia

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
www.ekf.tuke.sk
zakladajúci člen - 04.07.2018
Košický samosprávny kraj
www.vucke.sk
zakladajúci člen - 04.07.2018
Logo_ekf_NOVE
KSK_logo_cmyk PNG

Členovia

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia
www.viacarpatia.eu
člen - 04.07.2018
Združenie gemerských remeselníkov
www.gomorikezmuvesek.sk
člen - 04.07.2018
Agentúra na podporu inovácií v obstarávaní, n.o. | ASPINNO, n.o.
www.aspinno.sk
člen - 04.07.2018

Členstvo

Inovačná sieť je otvorená aj pre nových partnerov, ktorí sa môžu stať členmi inovačnej siete pristúpením k Memorandu o porozumení medzi zakladajúcimi partnermi - Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a Košickým samosprávnym krajom - zo dňa 4. júla 2018.

Bližší postup k pristúpeniu nového člena Vám zašleme e-mailom, svoj záujem prosím prejavte vyplnením nasledovného formulára.


Kontakt

Ing. Mojmír Prídavok, PhD.

Inovačná sieť na podporu lokálnej ekonomiky v Košickom kraji

Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Němcovej 32, 04001 Košice


mojmir.pridavok@tuke.sk


Projekt URBAN INNO je spolufinancovaný fondmi Európskej únie (ERDF) v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.